CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bằng việc truy cập vào website quảng cáo trực tuyến adx.admicro.vn, Quý khách đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây để hiểu về Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Quý khách có thể tham khảo đầy đủ Điều khoản Sử dụng của quảng cáo ADX bằng cách nhấp chuột vào “Điều khoản Sử dụng” phía dưới bất kỳ trang nào của adx.admicro.vn.

 

1. Quy định chung

Bảo mật thông tin rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi có chính sách thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự bảo mật cho người sử dụng. Chúng tôi sẽ sử dụng khả năng nguồn lực và kỹ thuật của mình cũng như hợp tác với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba để đảm bảo bảo mật thông tin cho Quý khách một cách tốt nhất.

 

Chúng tôi hiểu rằng Quý khách quan tâm đến việc thông tin của mình được sử dụng và chia sẻ như thế nào, chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của Quý khách khi gửi thông tin cho chúng tôi và chúng tôi cam kết rằng thông tin của bạn sẽ được bảo mật một cách cẩn thận và hợp lý.

 

2. Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin trực tuyến bằng nhiều cách khác nhau. Dưới đây là các loại thông tin mà chúng tôi thu thập:

 

Thông tin Quý khách cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào khi Quý khách truy cập vào website, hoặc thông qua việc Quý khách đăng ký tài khoản để sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, hoặc Quý khách gửi nội dung về sản phẩm và dịch vụ của Quý khách quảng cáo trên các Website của chúng tôi, hoặc Quý khách cung cấp cho chúng tôi bằng cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn tới địa chỉ IP, dạng trình duyệt, địa chỉ email, quốc gia, hồ sơ cá nhân hoặc pháp nhân, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, thông tin về sản phẩm và dịch vụ, thông tin tài khoản...

 

Thông tin chúng tôi nhận được từ việc Quý khách truy cập vào các Website của chúng tôi, hoặc sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi có thể nhận và lưu trữ một số loại thông tin bất kỳ khi nào Quý khách liên kết với Website của chúng tôi, hay khi Quý khách sử dụng các Dịch vụ và cách Quý khách sử dụng Dịch vụ này. Giống như nhiều website khác, chúng tôi sử dụng ""cookies"" (cookies là một tệp tin văn bản nhỏ lưu một số thông tin về thói quen truy cập các khu vực trên site) và chúng tôi nhận được thông tin khi trình duyệt web của Quý khách truy cập vào Website, sử dụng các Dịch vụ, hoặc khi Quý khách xem các tin tức, thông tin và các nội dung khác do website, các dịch vụ của chúng tôi cung cấp hoặc của website, các Dịch vụ của chúng tôi được kết nối ở các trang web khác. Ngay lần đầu tiên ghé thăm website hoặc sử dụng các Dịch vụ, cookies sẽ được gửi tới máy vi tính của Quý khách. Cookies này sẽ lưu trữ dữ liệu về sở thích cá nhân và người sử dụng, tuy nhiên, việc lưu trữ này không thể giúp chúng tôi biết được bạn là ai.

 

Thông tin được chúng tôi thu thập, bao gồm một số thông tin nhất định về thiết bị (phần cứng, hệ điều hành, thông tin mạng di động, số điện thoại,…), thông tin về nhật ký máy chủ (như truy vấn tìm kiếm, thông tin nhật ký hệ thống điện thoại,…), thông tin về vị trí…

 

3. Mục đích của thu thập thông tin

Thông tin mà chúng tôi thu thập như được nêu ở Mục 2 ở trên được sử dụng nhằm cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các Dịch vụ hiện có của chúng tôi, cũng như nhằm phát triển các dịch vụ, tiện ích mới cho Quý khách và người sử dụng dịch vụ khác. Thông tin chúng tôi biết được từ người sử dụng sẽ giúp chúng tôi tiếp tục cải thiện website, dịch vụ và cung cấp thông tin về xu hướng dùng internet, sự phổ biến của website, chủ đề mới và thú vị và các nội dung liên quan.

 

Thông tin thu thập cũng được sử dụng cho mục đích lưu giữ và cập nhật quyền thành viên của Quý khách. Chúng tôi sử dụng thông tin mà Quý khách cung cấp cho mục đích như trả lời các yêu cầu của Quý khách, thay đổi và cải thiện các dịch vụ và liên lạc với Quý khách. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho bạn các nội dung theo yêu cầu riêng – như cung cấp cho bạn các kết quả tìm kiếm và quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi không cố gắng thống kê dữ liệu sử dụng website để quyết định việc nhận dạng bất kỳ người sử dụng nào.

 

4. Tiết lộ Thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để không tiết lộ thông tin về Quý khách hoặc nội dung các cuộc trao đổi của Quý khách ngoài những nội dung được công bố rộng rãi. Chúng tôi sẽ không cung cấp hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác biết thông tin của bạn để phục vụ cho chiến dịch quảng cáo hay tiếp thị của họ nếu không được sự cho phép của bạn.

 

Tuy nhiên chúng tôi được quyền tiết lộ thông tin của Quý khách trong trường hợp chúng tôi tin chắc rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết một cách hợp lý (a) để tuân thủ pháp luật; (b) để tuân thủ các thủ tục tố tụng; (c) để thực thi điều khoản của Chính sách Bảo mật; (d) để trả lời các khiếu nại, khiếu kiện rằng bất kỳ thông tin nào trên website vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc (e) để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc người khác. Chúng tôi giữ toàn quyền quyết định đối với trường hợp Quý khách bị phát hiện lừa dối, làm phiền, hoặc giao dịch đòi bồi hoàn, theo đó thông tin của Quý khách sẽ được chia sẻ với các đối tác của chúng tôi để cản trở bạn thực hiện những hành vi như vậy trên hệ thống trao đổi của các đối tác.

 

5. Sửa đổi Thông tin

Chúng tôi tạo cơ hội cho người sử dụng dễ dàng lựa chọn hình thức liên lạc với chúng tôi, thay đổi và sửa đổi thông tin đã cung cấp, hoặc gỡ bỏ các thông tin của người sử dụng trên hệ thống dữ liệu của website, hoặc trên các trang web khác được sử dụng để triển khai các dịch vụ. Nếu Quý khách muốn thay đổi thông tin cá nhân, Quý khách có thể thay đổi dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách gửi tới email: adx_support@admicro.vn.

 

6. Trách nhiệm của Người sử dụng

Quý khách có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản của mình (bao gồm nhưng không giới hạn tên truy cập và mật khẩu) và những thông tin mà chúng tôi cung cấp cho Quý khách liên quan đến việc Quý khách đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ. Quý khách có thể không cung cấp hoặc hạn chế cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho chúng tôi, trong trường hợp này chúng tôi có thể sẽ không cung cấp cho bạn một số dịch vụ mới hay thông tin mới của hệ thống.

 

7. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi giữ quyền sửa đổi và/hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản nào của Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website: adx.admicro.vn, hoặc trên Website được chúng tôi sử dụng để triển khai các Dịch vụ. Nếu Quý khách tiếp tục truy cập, sử dụng website, sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Quý khách đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.