Hỗ trợ trực tuyến

  • Kĩ thuật

    0963 134 498

  • Hỗ trợ duyệt quảng cáo

    (84 24) 7300 2211

Câu hỏi thường gặp

Xem tất cả

AdX AdX Mobile AdX Ecom ViewPlus CPC
AdX

Hotline: (84) 963 134 498    Duyệt QC: (84 24) 7300 2211    Email: adx_support@admicro.vn

Tạo mới tài khoản

* Tên đăng nhập

Chú ý: Tên đăng nhập ít nhất 4 ký tự và chỉ bao gồm các ký tự chữ cái, chữ số và ký tự "_" và phải bắt đầu bằng 1 ký tự chữ cái

* Mật khẩu

Chú ý: Mật khẩu phải có chữ hoa, chữ thường, chữ sốtối thiểu 9 ký tự

* Gõ lại mật khẩu

* Captcha

* Họ và tên

* Email

* Điện thoại di động

Chú ý: Mỗi số điện thoại di động chỉ dùng cho một tài khoản. Hãy nhập số điện thoại di động hợp lệ. Ví dụ: 09xxxxxxxx hoặc 03xxxxxxxxx

Địa chỉ

* Ngày sinh

* Giới tính