ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Chào mừng bạn đến với Admicro ADX, hình thức quảng cáo trực tuyến do Admicro - VCCorp sở hữu và điều hành. Tại đây, bạn có thể triển khai và sử dụng các chiến dịch quảng cáo trực tuyến cho sản phẩm và dịch vụ của mình thông qua các dịch vụ của chúng tôi.

 

Điều khoản sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các dịch vụ. Thuật ngữ ""Quý khách"" và/hoặc ""Nhà quảng cáo"" sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản sử dụng này.

 

Bằng việc ghé thăm website adx.admicro.vn và sử dụng các dịch vụ, Quý khách đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Nếu Quý khách không đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi, Quý khách nên chấm dứt ngay lập tức việc truy cập adx.admicro.vn và sử dụng các dịch vụ.

 

Chúng tôi thực hiện Điều khoản sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các dịch vụ của Quý khách.

 

2. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/ hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này tùy thời điểm và không cần báo trước. Những sự thay đổi và/ hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website adx.admicro.vn. Nếu bạn tiếp tục truy cập adx.admicro.vn hoặc sử dụng các dịch vụ sau khi các thay đổi và/ hoặc sửa đổi này được đăng lên, Quý khách đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/ hoặc sửa đổi đó.

 

3. HÀNH VI BỊ CẤM KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Quý khách phải sử dụng các dịch vụ phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi không bỏ qua hoặc cho phép bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc bị cấm liên quan đến các dịch vụ. Chúng tôi giữ quyền điều tra và thực hiện những biện pháp pháp lý cần thiết đối với bất kỳ người nào, theo quyền quyết định của chúng tôi, vi phạm quy định này, bao gồm nhưng không giới hạn đến thông báo tới các Cơ quan Quản lý Nhà nước.

 

4. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Quý khách có thể tự mình vận hành hoặc thỏa thuận ký hợp đồng dịch vụ quảng cáo theo mẫu do chúng tôi ban hành. Quý khách lựa chọn hình thức quảng cáo nào cũng sẽ bị ràng buộc phải chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây và Chính sách Quảng cáo liên quan đến từng loại sản phẩm quảng cáo. Quý khách đồng ý và chấp nhận rằng việc Quý khách không thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng dịch vụ quảng cáo đồng nghĩa với việc bạn vi phạm Điều khoản sử dụng này và việc vi phạm đó sẽ bị xử lý theo những quy định được nêu trong Điều khoản sử dụng này.

 

4.1. Sản phẩm, dịch vụ quảng cáo được cung cấp thông qua hệ thống quảng cáo của chúng tôi:

Chúng tôi không ngừng thay đổi, bổ sung và ngừng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông qua hệ thống quảng cáo trực tuyến của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi, bổ sung và ngừng cung cấp nêu trên được xem như việc thay đổi điều khoản sử dụng.

 

Các sản phẩm quảng cáo được cung cấp qua hệ thống quảng cáo trực tuyến của chúng tôi:

 

AdX PC
ADX Mobile
ADX Sponsor
ADX Ecom

 

4.2. Quy định về nội dung quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của Quý khách:

Quý khách cam kết rằng, các sản phẩm và dịch vụ của Quý khách quảng cáo thông qua các dịch vụ không thuộc các trường hợp bị pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (pháp luật về Thương mại, Quảng cáo, Sở hữu Trí tuệ, Cạnh tranh, ..) cấm quảng cáo, lưu thông, sử dụng hoặc hạn chế lưu thông sử dụng, cũng như không thuộc trường hợp hàng giả, hàng nhái, sản phẩm lừa đảo.

 

Nếu sản phẩm và dịch vụ của Quý khách quảng cáo thuộc trường hợp hạn chế lưu thông, sử dụng nhưng Quý khách có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép Quý khách được thực hiện các chiến dịch truyền thông, tiếp thị với các sản phẩm và dịch vụ này thì Quý khách cần phải thông báo trước cho chúng tôi, và cung cấp cho chúng tôi bằng chứng xác đáng về tính hợp pháp của chiến dịch quảng cáo của Quý khách.

 

Các sản phẩm và dịch vụ của Quý khách phải đáp ứng được các chính sách pháp luật hiện hành về Quảng cáo và Cạnh tranh. Như đã nêu tại các Điều trước, các sản phẩm và dịch vụ của Quý khách cũng như Nội dung quảng cáo của Quý khách không thuộc các trường hợp bị pháp luật cấm quảng cáo, được miêu tả sản phẩm và dịch vụ một cách sai sự thật, gây nhầm lẫn về giá trị sử dụng thực sự của sản phẩm và dịch vụ.

 

4.3. Trong quá trình sử dụng các dịch vụ, Quý khách cam kết không phát tán bất kỳ các phần mềm, mã nguồn máy tính, virus máy tính, trojan… độc hại nào gây hiệu thiệt hại cho người sử dụng. Quý khách cũng không được quảng cáo, hoặc thông qua quá trình quảng cáo bằng các dịch vụ, thu thập bất hợp pháp và bất hợp lý các thông tin riêng tư, thông tin cần được bảo mật của người dùng.

 

Các chiến dịch quảng cáo của Quý khách cũng không được gây ra những tiêu cực cho việc sử dụng máy tính, truy cập Internet của người sử dụng. Quý khách cam kết không sử dụng các dịch vụ để thực hiện, hoặc sử dụng một cách có chủ đích các dịch vụ để spam, phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác... tới người dùng.

 

4.4. Quyền sở hữu trí tuệ với sản phẩm và dịch vụ được quảng cáo: Quý khách cam kết rằng, các sản phẩm và dịch vụ của Quý khách phải thuộc quyền sở hữu, hoặc sử dụng, khai thác hợp pháp của Quý khách. Quý khách không được sử dụng các dịch vụ để quảng bá cho các sản phẩm và dịch vụ vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật Sở hữu Trí tuệ, xâm phạm tới quyền và lợi ích của các chủ thể thứ ba khác.

 

Quý khách cam kết rằng, các sản phẩm và dịch vụ của Quý khách phải thuộc quyền sở hữu, hoặc sử dụng, khai thác hợp pháp của Quý khách. Quý khách không được sử dụng các dịch vụ để quảng bá cho các sản phẩm và dịch vụ vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật Sở hữu Trí tuệ, xâm phạm tới quyền và lợi ích của các chủ thể thứ ba khác.

 

4.5. Chúng tôi có thể nhưng không có nghĩa vụ cung cấp cho Quý khách sử dụng miễn phí, không tính phí bản quyền, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Quý khách không được và không cho phép bất kỳ ai khác sao chép, tạo sản phẩm phát sinh, hoặc cố gắng trích xuất mã nguồn của phần mềm được chúng tôi cung cấp cho Quý khách thông qua việc Quý khách sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

4.6. Chúng tôi được quyền nhưng không có nghĩa vụ kiểm duyệt, sàng lọc, từ chối, sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ Nội dung quảng cáo nào sử dụng các dịch vụ. Quý khách phải tự chịu rủi ro khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi mặc dù khi cung cấp dịch vụ, chúng tôi vẫn sử dụng các công cụ kiểm duyệt để sàng lọc những nội dung Quảng cáo không phù hợp, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam và Chính sách Quảng cáo của chúng tôi.

 

4.7. Quý khách đồng ý rằng Quý khách phải chịu trách nhiệm cho các hành vi của mình và bất kỳ Nội dung quảng cáo nào mà Quý khách tạo ra, trưng bày hoặc truyền tải, quảng bá khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi và các hậu quả nếu có xuất phát từ hành vi quảng cáo và Nội dung quảng cáo của Quý khách. Quý khách đồng ý rằng Quý khách chỉ sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp, hợp lệ, và phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, Điều khoản sử dụng, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi đối với các sản phẩm và dịch vụ cũng như các hướng dẫn hay chính sách khác mà chúng tôi áp dụng.

 

4.8. Quý khách đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc bất kỳ Nội dung quảng cáo nào của Quý khách bị xóa hoặc không lưu trữ được trong quá trình chúng tôi duy trì và cung cấp các dịch vụ.

 

4.9. Quý khách đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi các địa chỉ trang website được Quý khách và người dùng theo dõi, truy cập vào các Nội dung quảng cáo của Quý khách về máy chủ xử lý để cải thiện chất lượng cho tính năng tìm kiếm. Các dữ liệu được lưu trữ dưới dạng nặc danh (anonymous) - không gắn với bất kỳ thông tin nào của Quý khách, các dữ liệu này sẽ không được xử lý một cách cá thể hóa, đối tượng hóa để phát hiện người dùng là ai.

 

4.10. Quý khách công nhận rằng chúng tôi có thể liên kết với hoặc cung cấp đường link của các websites khác và Quý khách đồng ý rằng chúng tôi không kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm mà Quý khách có được hay biết được từ các websites đó. Đồng thời Quý khách cũng xác nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất và mất mát mà Quý khách phải gánh chịu có nguyên nhân từ hoặc do việc Quý khách sử dụng Nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm từ các website như vậy.

 

4.11. Quý khách đồng ý rằng Quý khách sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động hay thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể hoặc đe dọa làm gián đoạn hoặc tạm ngừng các dịch vụ hoặc các dịch vụ và mạng lưới liên kết với các dịch vụ.

 

4.12. Quý khách đồng ý rằng chúng tôi, với toàn quyền quyết định của mình, có thể dừng cung cấp các dịch vụ hoặc một phần dịch vụ cho Quý khách bất cứ lúc nào mà không cần báo trước nếu chúng tôi tin rằng Quý khách đã vi phạm pháp luật hoặc thực hiện không đúng với điều kiện sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trong trường hợp này, Quý khách đồng ý miễn trừ mọi trách nhiệm, nghĩa vụ của chúng tôi đối với Quý khách hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào khác khi chúng tôi dùng cung cấp các dịch vụ như vậy.

 

5. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VÀ THANH TOÁN PHÍ DỊCH VỤ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho Quý khách hoàn toàn thông qua hệ thống trực tuyến của website adx.admicro.vn từ khi Quý khách bắt đầu đăng ký tài khoản, lựa chọn và tạo chương trình quảng cáo cũng như tiến hành thanh toán phí dịch vụ mà Quý khách sử dụng dịch vụ của Chúng tôi.

 

Quý khách xác nhận và đồng ý rằng Quý khách đã nghiên cứu kỹ càng và sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định về đăng ký tài khoản, tạo chương trình quảng cáo, phương thức tính phí và thanh toán chi phí được đăng trên website adx.admicro.vn của chúng tôi (""Quy định về Đăng ký và Sử dụng dịch vụ""). Bằng việc Quý khách xác nhận hoàn thành thủ tục đăng ký tài khoản trên website adx.admicro.vn, Quý khách đã chấp nhận bị ràng buộc thực hiện đối với các Quy định về Đăng ký và Sử dụng dịch vụ như vậy khi Quý khách sử dụng các dịch vụ.

 

Chúng tôi có thể thay đổi và/hoặc sửa đổi nội dung Điều khoản sử dụng này cũng như các Quy định về Đăng ký và Sử dụng dịch vụ với mục đích hoàn thiện tốt nhất nội dung các quy định và đáp ứng tối đa sự tiện dụng và hiệu quả khi Quý khách sử dụng các dịch vụ cũng như đảm bảo nâng cao lợi ích của Chúng tôi khi cung cấp các dịch vụ.

 

Chúng tôi giữ quyền nhưng không có nghĩa vụ thông báo tới Quý khách đối với bất kỳ sự thay đổi và/hoặc sửa đổi các Quy định về Đăng ký và Sử dụng dịch vụ. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website adx.admicro.vn. Nếu Quý khách tiếp tục sử dụng các dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Quý khách đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó. Chúng tôi khuyến nghị Quý khách thường xuyên kiểm tra trên website adx.admicro.vn và liên hệ với nhân viên hỗ trợ của Chúng tôi để có được sự cập nhật các Quy định về Đăng ký và Sử dụng dịch vụ.

 

Bằng việc sử dụng các dịch vụ, Quý khách mặc định sẽ sử dụng tính năng: cho phép nhân viên hỗ trợ của Chúng tôi được quản lý, chỉnh sửa các chiến dịch quảng cáo của Quý khách. Trong trường hợp này, mọi thay đổi, chỉnh sửa trong các chiến dịch quảng cáo của Quý khách chỉ được cập nhật khi có sự đồng ý của Quý khách thông qua email, tin nhắn hoặc điện thoại.

 

Thanh toán phí dịch vụ cho tài khoản cá nhân/ doanh nghiệp, tổ chức: thanh toán qua cổng thanh toán điện tử Bizfly hoặc chuyển khoản ngân hàng.

 

Thanh toán online: thanh toán trên Pay Bizfly

VNPT EPAY ATM (Hotline Epay: 1900 6470)

VNPT EPAY VISA/MASTER (Hotline Epay: 1900 6470)

VNPAY (Hotline VNPAY: 1900 55 55 77)

 

Chuyển khoản ngân hàng

Khi chuyển khoản qua Internet Banking hoặc Quầy giao dịch, Quý khách vui lòng tự chịu phí chuyển khoản. Sau khi chuyển khoản, xin hãy thông báo cho bộ phận support thông qua email hoặc số hotline của hệ thống. Giao dịch của Quý khách chỉ được chấp nhận khi tiền đã về tài khoản của VCCorp. Thông tin về số tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản, tên ngân hàng sẽ được đính kèm khi Quý khách chuẩn bị thực hiện bước thanh toán.

 

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Quý khách xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi chỉ sẵn sàng cung cấp các dịch vụ nếu Quý khách đồng ý giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với Quý khách và các bên thứ ba. Quý khách đồng ý rằng Quý khách chịu trách nhiệm bồi thường duy nhất và toàn bộ đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào tới chúng tôi liên quan đến bất kỳ sự vi phạm quy định sử dụng nào do việc Quý khách sử dụng các dịch vụ hoặc ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

Quý khách đồng ý tự chịu trách nhiệm duy nhất đối với các sản phẩm và dịch vụ của Quý khách, với các Nội dung quảng cáo của Quý khách. Quý khách cam kết giữ cho chúng tôi không tham gia, không có trách nhiệm liên đới vào bất kỳ khiếu nại, mâu thuẫn, tranh chấp, thủ tục tố tụng pháp lý tại Tòa án hoặc các tổ chức Trọng tài, tổ chức Hòa giải, các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền… liên quan đến hoặc phát sinh từ các sản phẩm và dịch vụ, Nội dung quảng cáo của Quý khách.

 

Quý khách đồng ý bảo vệ, bồi thường, bồi hoàn cho chúng tôi, các công ty liên kết của chúng tôi, cũng như mỗi nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý, đại diện, người cung cấp thông tin và bên cấp phép của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu kiện, tổn thất, thiệt hại nào phát sinh từ phán quyết của tòa án hoặc các tổ chức Trọng tài, các quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cũng như các phí tổn, bao gồm nhưng không giới hạn: phí luật sư, chi phí tố tụng, tiền bồi thường thiệt hại, lãi trả chậm, phạt vi phạm hành chính, liên quan đến hoặc phát sinh từ các sản phẩm và dịch vụ, Nội dung quảng cáo của Quý khách, hoặc liên quan đến việc vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ sự sử dụng của Quý khách đối với các dịch vụ, hoặc bất kỳ người nào khác sử dụng các dịch vụ thông qua Quý khách hoặc sử dụng máy tính của Quý khách. Chúng tôi giữ quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát (nhưng không có trách nhiệm) đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh như vậy tùy thuộc vào sự bồi thường của Quý khách.

 

7. BẢO VỆ BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC VỚI CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Các dịch vụ, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của dịch vụ và khai thác, triển khai dịch vụ, và bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của dịch vụ, được bảo vệ bởi bản quyền, quyền về thương hiệu, nhãn dịch vụ, hoặc quyền tài sản khác do chúng tôi sở hữu hoặc được sở hữu bởi bên thứ ba nào mà đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Quý khách không được quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu của hàng hóa và dịch vụ, biểu tượng, tên miền và các hình thức nhận diện hàng hóa, dịch vụ đặc trưng nào khác của chúng tôi vào mục đích thương mại trừ khi Quý khách được sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi, hoặc việc sử dụng của Quý khách gây ảnh hưởng, cản trở, tác động xấu tới việc hoạt động bình thường của các sản phẩm và dịch vụ, uy tín của chúng tôi.

 

Sự biên tập (có nghĩa là thu thập, sắp xếp, và tập hợp) của tất cả Sở hữu Trí tuệ của các dịch vụ là tài sản độc quyền của chúng tôi và được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế về bản quyền. Sở hữu trí tuệ của dịch vụ và các dịch vụ khác mà ADX sở hữu, vận hành, kiểm soát, hoặc được cấp phép không được sao chụp, sản xuất lại, tái bản, tải lên, đăng lên, truyền tải, hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào. Việc sử dụng hoặc sửa đổi quyền sở hữu trí tuệ của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn tới bất kỳ website hoặc môi trường được kết nối máy vi tính nào, mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản là vi phạm bản quyền và các quyền tài sản khác của chúng tôi và bị nghiêm cấm.

 

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu Người sử dụng các dịch vụ cũng như vậy. Quý khách không được tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc bằng cách khác tạo sẵn bất kỳ nguyên liệu cấu thành nào gây ảnh hưởng đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ về bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt đường truy cập vào các dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do chúng tôi cung cấp đối với người bị nghi ngờ xâm phạm.

 

8. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Luật điều chỉnh

Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều khoản sử dụng này.

 

Chấm dứt

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi Quý khách hoặc bởi chúng tôi theo các trường hợp sau đây:

Chấm dứt bởi Quý khách: Quý khách có thể chấm dứt Điều khoản sử dụng này bằng cách không sử dụng các dịch vụ nữa.

Chấm dứt bởi chúng tôi: Điều khoản sử dụng này chấm dứt ngay lập tức mà chúng tôi không cần phải thông báo trước nếu

(i) theo sự quyết định của chúng tôi, Quý khách không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hoặc

(ii) Pháp luật hoặc quyết định của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án yêu cầu chúng tôi chấm dứt Điều khoản sử dụng.

 

Khi chấm dứt Điều khoản sử dụng này, Quý khách phải hủy bỏ tất cả thông tin, tư liệu nhận được từ chúng tôi và bất kỳ và tất cả các website của ADX và tất cả bản sao của thông tin, tư liệu như vậy, dù được lập bởi các điều khoản của Điều khoản sử dụng này hoặc của quy định khác.

 

Liên hệ

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản sử dụng này, về hoạt động của các dịch vụ, hoặc sự kết nối của Quý khách với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: adx_support@admicro.vn. Tất cả các vấn đề hoặc mâu thuẫn sẽ được giải quyết nhanh chóng và hợp lý.