Techcombank x ADX Mở tài khoản thanh toán

Tài chính - Bảo hiểm - Ngân hàng AdX Sponsor
23/02/2022

 

THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ BÀI CỦA DOANH NGHIỆP

Techcombank, một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam với nền tảng tài chính vững vàng cùng danh mục sản phẩm – dịch vụ vượt trội toàn diện.

 

Yêu cầu đặt ra với ADX - Admicro:

  - Mục tiêu chiến dịch: Tối ưu Arrival Rate đến landing đăng ký mở tài khoản thanh toán

  - Timeline: 27/7 - 26/9/2021 (2 tháng)

  - Landing chiến dịch: https://www.techcombank.com.vn/khach-hang-ca-nhan/tai-khoan-ca-nhan/tai-khoan-thanh-toan-Techcombank

  - Khách hàng mục tiêu (TA - Target Audience)

  + Độ tuổi: 25-45

  + Giới tính: Nam, nữ

  + Đặc điểm địa lý: Khu vực các tỉnh miền Bắc

  + Hành vi khách hàng: Quan tâm tin tức chính luận, tài chính kinh doanh

 

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

- AdX Sponsor: hiển thị đa nền tảng, linh động hiển thị format theo box hoặc tại các vị trí native trên trang

- ADX Mobile: banner kích thước 640x320, 300x250, 320x500, Native 300x250

Hiển thị banner quảng cáo trên AdX Admciro Display Network, đa nền tảng, đa thiết bị

 - Target theo demographic

 - Monitor sản lượng theo location

 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 

Chỉ số Impression Lượt Click CTR
ADX PC 27.341.286 57.409 0,21%
ADX Mobile 54.514.985 71.503 0,13%