AdX AdX Mobile AdX Ecom ViewPlus CPC
AdX

Hotline: (84) 963 134 498    Duyệt QC: (84 24) 7300 2211    Email: adx_support@admicro.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Bidding giá

Cơ chế chạy hiển thị khi bid giá là như thế nào?
 • A:

  Tại cùng vị trí, cùng website, khách hàng bid giá cao sẽ được ưu tiên hiển thị trước. 

  Câu trả lời này có hữu ích với bạn không?
Quảng cáo của tôi bid giá cao hơn lại được chạy cùng với vị trí của người khác, tôi có bị thiệt không?
 • A:

  Admarket ưu tiên cho khách hàng có giá cao hơn chạy trước. 

  Với quy tắc tính tiền quảng cáo khi có sự chênh lệch giữa bidding giá của khách hàng là "N + 1 bước giá". 1 bước giá mà Admarket tính là 100đ. Có nghĩa là nếu bạn là trả 100.000/click (giá cao nhất trên hệ thống bid). Người trả thấp hơn ngay sau bạn là 50.000/click. Giá thực tế của bạn là 50.100/click.

   

  Câu trả lời này có hữu ích với bạn không?
Mức ngân sách của tôi có hạn, trả giá thấp thì có được chạy không?
 • A:

  Đặc điểm của bidding giá là sự ưu tiên cho người có giá cao hơn trước. Tuy nhiên, không vì thế mà sẽ được chạy liên tục.

  Quảng cáo admarket có chế độ frequency để hạn chế số lần hiển thị, không làm gây ức chế người đọc. Vì vậy, tất cả các quảng cáo đều có cơ hội được hiển thị với tần suất xuất hiện hiệu quả nhất theo mong muốn.

   

   

  Câu trả lời này có hữu ích với bạn không?
Giá bid tối thiểu là bao nhiêu?
 • A:

  Có 2 hình thức để lựa chọn hiển thị quảng cáo là hình thức CPC và CPM. Hiện tại hệ thống đang set giá tối thiểu như sau: 

  Với CPC: giá bid tối thiểu là 1000đ/CPC

  Với CPM: giá bid tối thiểu là 1000đ/CPM

  Câu trả lời này có hữu ích với bạn không?