AdX AdX Mobile AdX Ecom ViewPlus CPC
AdX

Hotline: (84) 963 134 498    Duyệt QC: (84 24) 7300 2211    Email: adx_support@admicro.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Url tracking view

Url tracking view có tác dụng gì?
  • A:

    Tác dụng của tracking view là bạn có thể theo dõi được các banner của mình đang hiển thị ở đâu

    Câu trả lời này có hữu ích với bạn không?