AdX AdX Mobile AdX Ecom ViewPlus CPC
AdX

Hotline: (84) 963 134 498    Duyệt QC: (84 24) 7300 2211    Email: adx_support@admicro.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Vấn đề số click (impression) trên ngày > số click (impression) mong muốn

Vấn đề số click (impression) trên ngày > số click (impression) mong muốn
 • A:

  Giống như các hệ thống Cost per click (CPC) hay Cost per thousand impressions (CPM), cho phép số clicks (impressions) vượt quá một số % nào đó so với số maximum clicks (impressions)/ ngày (AdMarket cho phép số này giao động tối đa là 5%, trung bình là 2%->3%). Do lượng người truy cập luôn thay đổi theo ngày (nhiều vào đầu tuần, giảm về cuối tuần nhất là thứ 7 & chủ nhật), thì cách vượt này của AdMarket cho phép tối đa hoá hiệu quả quảng cáo của bạn dựa vào lượng người truy cập của từng ngày, nhưng luôn dựa theo số maximum/ ngày mà bạn đã thiết lập trong chiến dịch.
  Ví dụ: bạn mua 1000 click/ ngày, theo đó AdMarket cam kết số 1000 clicks của bạn sẽ được chuyển giao chỉ sai khác trong khoảng 5%. Nếu số clicks vượt quá giới hạn cho phép (> 5%) thì hệ thống AdMarket sẽ không tính tiền số vượt trên này.
  Có thể tham khảo vấn đề tương tự trên hệ thống Google Adwords & Yahoo:
  https://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=146747
  http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/ysm/sps/faqs_all/faqs.html#overdaily_budget

  Câu trả lời này có hữu ích với bạn không?