AdX AdX Mobile AdX Ecom ViewPlus CPC
AdX

Hotline: (84) 963 134 498    Duyệt QC: (84 24) 7300 2211    Email: adx_support@admicro.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Quản lý ngân quỹ

Quản lý ngân quỹ
  • A:

    Bạn có thể xem các thông tin liên quan đến tài khoản của mình, bằng cách chọn tab Ngân quỹ. Bạn sẽ được cung cấp các thông tin về số tiền trong tài khoản của mình, số tiền đã chi ra và tài khoản thấu chi, và thông tin sao kê chi tiết các giao dịch vào tài khoản của mình.

    Câu trả lời này có hữu ích với bạn không?