AdX AdX Mobile AdX Ecom ViewPlus CPC
AdX

Hotline: (84) 963 134 498    Duyệt QC: (84 24) 7300 2211    Email: adx_support@admicro.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Người xem

Người xem
  • A:

    Là tổng số khách ghé thăm. 1 người có thể tạo ra rất nhiều lượt xem, nhưng trong 1 ngày thì chỉ được tính là số lượng là 1. Thông số người xem này, còn được gọi bằng thuật ngữ Visitor. Xem thêm tại link: http://en.wikipedia.org/wiki/Unique_visitors
    Như vậy, số lượng người xem luôn nhỏ hơn nhiều lần so với số lượt xem.

    Câu trả lời này có hữu ích với bạn không?