AdX AdX Mobile AdX Ecom ViewPlus CPC
AdX

Hotline: (84) 963 134 498    Duyệt QC: (84 24) 7300 2211    Email: adx_support@admicro.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Giá bid

Giá bid
  • A:

    Giá đấu thầu là mức giá cao nhất mà người mua quảng cáo sẵn sàng chi trả cho một hành động mục tiêu được quy ước trước trên website của họ thu được thông qua quảng cáo.

    Câu trả lời này có hữu ích với bạn không?