AdX AdX Mobile AdX Ecom ViewPlus CPC
AdX

Hotline: (84) 963 134 498    Duyệt QC: (84 24) 7300 2211    Email: adx_support@admicro.vn

Hỗ trợ trực tuyến

CTR

CTR (click through rate)
  • A:

    Tính bằng tỷ lệ % của số click chia cho số lượt xem của 1 quảng cáo. Tỷ lệ càng cao chứng tỏ chiến dịch quảng cáo được nhiều người quan tâm… Xem thêm tại link: http://en.wikipedia.org/wiki/Click-through_rate

    Câu trả lời này có hữu ích với bạn không?